โรงเรียนอนุบาลตรังวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 สำนักงานลูกเสือ จ.ตรัง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลตรัง นำลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
>>ภาพวางพวงมาลาถวายราชสดุดี<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8814 IMG_8818 IMG_8821 IMG_8822
IMG_8638 IMG_8639 IMG_8645 IMG_8647
IMG_8726 IMG_8730 IMG_8731 IMG_8732 IMG_8733 IMG_8734 IMG_8735 IMG_8736 IMG_8737 IMG_8738 IMG_8740 IMG_8742 IMG_8743 IMG_8745 IMG_8746 IMG_8747 IMG_8748 IMG_8749 IMG_8750 IMG_8751 IMG_8752 IMG_8753 IMG_8754 IMG_8755 IMG_8756 IMG_8757 IMG_8758 IMG_8759 IMG_8760 IMG_8761 IMG_8762 IMG_8763 IMG_8764 IMG_8765 IMG_8766 IMG_8767 IMG_8768 IMG_8769 IMG_8770 IMG_8771 IMG_8772 IMG_8773 IMG_8774 IMG_8775 IMG_8776 IMG_8777 IMG_8778 IMG_8779 IMG_8780 IMG_8781 IMG_8782 IMG_8783 IMG_8784 IMG_8785 IMG_8786 IMG_8787 IMG_8788 IMG_8789 IMG_8790 IMG_8791 IMG_8792 IMG_8793 IMG_8794 IMG_8795 IMG_8796 IMG_8797 IMG_8798 IMG_8799 IMG_8800 IMG_8801 IMG_8802 IMG_8803 IMG_8804 IMG_8805 IMG_8806 IMG_8807 IMG_8809 IMG_8810 IMG_8811 IMG_8653 IMG_8658 IMG_8664 IMG_8665 IMG_8666 IMG_8667 IMG_8668 IMG_8669 IMG_8670 IMG_8671 IMG_8672 IMG_8673 IMG_8676 IMG_8677 IMG_8678 IMG_8679 IMG_8680 IMG_8681 IMG_8682 IMG_8683 IMG_8684 IMG_8686 IMG_8687 IMG_8688 IMG_8689 IMG_8692 IMG_8693 IMG_8694 IMG_8695 IMG_8696 IMG_8697 IMG_8698 IMG_8699 IMG_8701 IMG_8702 IMG_8703 IMG_8704 IMG_8705 IMG_8706 IMG_8707 IMG_8708 IMG_8709 IMG_8710 IMG_8712 IMG_8713 IMG_8714 IMG_8716 IMG_8717 IMG_8718 IMG_8719 IMG_8721 IMG_8725 IMG_8827 IMG_8828 IMG_8829 IMG_8830 IMG_8831 IMG_8832 IMG_8833 IMG_8834 IMG_8835 IMG_8836 IMG_8837 IMG_8838 IMG_8839 IMG_8840 IMG_8841 IMG_8842 IMG_8843 IMG_8844 IMG_8845 IMG_8846 IMG_8847 IMG_8848 IMG_8849 IMG_8850 IMG_8851 IMG_8852 IMG_8855 IMG_8857 IMG_8859 IMG_8860 IMG_8861
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง