พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ เวลา 09.00  น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  และนายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  กล่าวรายงาน เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน และเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรังโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดกิจกรรมขึ้น  โดยมีกองลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 ,  เขต 2 สำนักงานเขตพี้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โรงเรียนสังกัดเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา สังกัดเทศบาลนครตรัง และอื่น ๆ   เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
IMG_4046_resize IMG_4047_resize IMG_4048_resize IMG_4049_resize IMG_4057_resize IMG_4058_resize IMG_4061_resize IMG_4062_resize IMG_4063_resize IMG_4064_resize IMG_4065_resize IMG_4067_resize IMG_4073_resize IMG_4079_resize IMG_4081_resize IMG_4082_resize IMG_4088_resize IMG_4093_resize IMG_4096_resize IMG_4098_resize IMG_4104_resize IMG_4106_resize IMG_4107_resize IMG_4110_resize IMG_4113_resize IMG_4116_resize IMG_4118_resize IMG_4124_resize IMG_4126_resize IMG_4130_resize IMG_4139_resize IMG_4141_resize IMG_4144_resize IMG_4147_resize IMG_4166_resize IMG_4167_resize IMG_4169_resize IMG_4171_resize IMG_4176_resize IMG_4178_resize IMG_4182_resize IMG_4184_resize                          

kornkanok

About kornkanok