การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบการบริหารจัดการ (NT Access) ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบการบริหารจัดการ (NT Access) ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นศูนย์สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11  – 14 กุมภาพันธ์ 2563  ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน  132 โรง  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
IMG_4003_resize IMG_4006_resize IMG_4007_resize IMG_4008_resize IMG_4009_resize IMG_4011_resize IMG_4012_resize IMG_4013_resize IMG_4014_resize IMG_4015_resize IMG_4017_resize IMG_4018_resize IMG_4019_resize IMG_4020_resize IMG_4021_resize IMG_4022_resize IMG_4023_resize IMG_4024_resize IMG_4025_resize IMG_4026_resize IMG_4028_resize IMG_4029_resize IMG_4030_resize IMG_4031_resize IMG_4033_resize IMG_4034_resize IMG_4035_resize IMG_4036_resize IMG_4037_resize IMG_4038_resize IMG_4039_resize IMG_4040_resize IMG_4041_resize IMG_4042_resize IMG_4043_resize

kornkanok

About kornkanok