ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ได้ 2 ช่องทาง * ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP self-service และ  KSP school)  * ยื่นด้วยตนเองจุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่

 

kornkanok

About kornkanok