โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีไหว้ศาลพระภูมิศรีวิไลเลิศ ศาลพระภูมิประจำโรงเรียน ประจำปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิศรีวิไลเลิศ ซึ่งเป็นศาลพระภูมิประจำโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
>>พิธีเตรียมของเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ<<
>>พิธีไหว้ศาลพระภูมิศรีวิไลเลิศปี62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_6551 IMG_6552 IMG_6553 IMG_6554 IMG_6555 IMG_6521 IMG_6522 IMG_6524 IMG_6525 IMG_6526 IMG_6527 IMG_6528 IMG_6529 IMG_6534 IMG_6536 IMG_6538 IMG_6541 IMG_6623 IMG_6624 IMG_6626 IMG_6634 IMG_6636 IMG_6637 IMG_6643 IMG_6644 IMG_6646 IMG_6648 IMG_6649 IMG_6650 IMG_6651 IMG_6652 IMG_6653 IMG_6654 IMG_6655 IMG_6656 IMG_6341 IMG_6342 IMG_6343 IMG_6344 IMG_6345 IMG_6346 IMG_6347 IMG_6348 IMG_6349 IMG_6350 IMG_6351 IMG_6352 IMG_6353 IMG_6354 IMG_6355 IMG_6356 IMG_6357 IMG_6358 IMG_6359 IMG_6360 IMG_6361 IMG_6362 IMG_6363 IMG_6364 IMG_6365 IMG_6366 IMG_6367 IMG_6368 IMG_6369 IMG_6370 IMG_6371 IMG_6372 IMG_6373 IMG_6374 IMG_6375 IMG_6376 IMG_6377 IMG_6378 IMG_6379 IMG_6380 IMG_6381 IMG_6381_2 IMG_6382 IMG_6382_2 IMG_6383 IMG_6383_2 IMG_6384 IMG_6384_2 IMG_6385 IMG_6385_2 IMG_6386 IMG_6386_2 IMG_6387 IMG_6388 IMG_6389 IMG_6390 IMG_6391 IMG_6392 IMG_6393 IMG_6394 IMG_6395 IMG_6396 IMG_6397 IMG_6398 IMG_6399 IMG_6400 IMG_6401 IMG_6403 IMG_6404 IMG_6405 IMG_6406 IMG_6407 IMG_6408 IMG_6409 IMG_6410 IMG_6411 IMG_6412 IMG_6413 IMG_6414 IMG_6415 IMG_6416 IMG_6417 IMG_6418 IMG_6419 IMG_6421 IMG_6422 IMG_6423 IMG_6424 IMG_6425 IMG_6426 IMG_6427 IMG_6428 IMG_6429 IMG_6430 IMG_6431 IMG_6436 IMG_6437 IMG_6439 IMG_6441 IMG_6442 IMG_6443 IMG_6453 IMG_6455 IMG_6456 IMG_6457 IMG_6458 IMG_6459 IMG_6460 IMG_6461 IMG_6462 IMG_6463 IMG_6464 IMG_6465 IMG_6467 IMG_6468 IMG_6473 IMG_6474 IMG_6479 IMG_6480 IMG_6489 IMG_6490 IMG_6491 IMG_6492 IMG_6494 IMG_6495 IMG_6496 IMG_6497 IMG_6498 IMG_6499 IMG_6506 IMG_6511 IMG_6512 IMG_6518 IMG_6526 IMG_6533 IMG_6664 IMG_6669 IMG_6670 IMG_6672 IMG_6673 IMG_6674 IMG_6675 IMG_6676 IMG_6681 IMG_6684 IMG_6686 IMG_6688

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง