โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 ร.ร.มอ วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 6 พฤสจิกายน 2562
>>ภาพกิจกรรมการแนะแนว<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_6278 IMG_6274 IMG_6275 IMG_6276 IMG_6277 IMG_6279 IMG_6280 IMG_6281 IMG_6283 IMG_6284 IMG_6285 IMG_6286 IMG_6287 IMG_6288 IMG_6289 IMG_6290 IMG_6291 IMG_6292 IMG_6293 IMG_6294 IMG_6295 IMG_6296 IMG_6297 IMG_6298 IMG_6299 IMG_6300 IMG_6301 IMG_6302 IMG_6303 IMG_6304 IMG_6305 IMG_6307 IMG_6308 IMG_6309 IMG_6310 IMG_6311 IMG_6312 IMG_6313 IMG_6314 IMG_6318 IMG_6319 IMG_6320 IMG_6321 IMG_6322 IMG_6323 IMG_6324 IMG_6325 IMG_6326 IMG_6327 IMG_6328 IMG_6329 IMG_6330 IMG_6331 IMG_6332 IMG_6333 IMG_6334 IMG_6335 IMG_6336 IMG_6337 IMG_6338 IMG_6339

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง