ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
……………………………………………………………………..

5 พฤศจิกายน – 11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครและรับสมัคร
(เวลา 09.00–15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
12 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
13 พฤศจิกายน 2562 สอบภาคความรู้ทั่วไป ทดลองปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
14 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือก
15 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง
15 พฤศจิกายน 2562 เริ่มปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด

About โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด