การประชุม ผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1  ครั้งที่ 4/2562 เพื่อแจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน,เรื่องประกาศการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน,เรื่องคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม,เรื่องการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562, เรื่องสำรวจการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data)  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
IMG_3919_resize IMG_3922_resize IMG_3924_resize IMG_3927_resize IMG_3930_resize IMG_3931_resize IMG_3934_resize IMG_3936_resize IMG_3938_resize IMG_3939_resize IMG_3940_resize IMG_3941_resize IMG_3942_resize IMG_3943_resize IMG_3944_resize IMG_3945_resize IMG_3946_resize IMG_3947_resize IMG_3948_resize IMG_3949_resize IMG_3950_resize IMG_3951_resize IMG_3952_resize IMG_3953_resize IMG_3954_resize IMG_3955_resize IMG_3956_resize IMG_3958_resize IMG_3959_resize IMG_3960_resize IMG_3961_resize IMG_3962_resize IMG_3963_resize IMG_3964_resize IMG_3965_resize IMG_3966_resize IMG_3967_resize IMG_3968_resize IMG_3969_resize IMG_3970_resize IMG_3972_resize IMG_3973_resize IMG_3974_resize IMG_3975_resize IMG_3976_resize IMG_3977_resize IMG_3978_resize IMG_3979_resize

kornkanok

About kornkanok