ผู้บริหาร ข้าราชการครูเเละบุคลากรโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ควนโต๊ะทอง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0006 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0007 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0009 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0010 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0011 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0013 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0014 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0017 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0018 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0023 ทอดกฐิน วัดควนโต๊ะทอง_๑๙๑๑๐๔_0024

About chonlawaschool