โรงเรียนวัดนางประหลาดจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

104952 104953 104955 104956 104957 104959 104961 104962 104967 104968 104975 104978 104980 104981 104983 104985 104987 105095 105100 105103

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด