โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการตรวจเยี่ยมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายสุทัศนื เสียงเลิศ และ นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมห้องเรียนในแต่ละช่วงชั้น และห้องพิเศษต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
>>ตรวจเยี่ยมห้องเรียนช่วงชั้นป.1-3<<
>>ตรวจเยี่ยมห้องเรียนช่วงชั้นป.4-6<<
>>ตรวจเยี่ยมห้องเรียนช่วงชั้นปฐมวัย<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_6201 IMG_6264
IMG_5918 IMG_5919 IMG_5921 IMG_5922 IMG_5924 IMG_5926 IMG_5927 IMG_5929 IMG_5932 IMG_5937 IMG_5938 IMG_5941 IMG_5943 IMG_5945 IMG_5948 IMG_5949 IMG_5952 IMG_5953 IMG_5956 IMG_5957 IMG_5958 IMG_5960 IMG_5963 IMG_5964 IMG_5966 IMG_5971 IMG_5973 IMG_5978 IMG_5982 IMG_5984 IMG_5988 IMG_5989 IMG_5995 IMG_5997 IMG_6002 IMG_6003 IMG_6006 IMG_6007 IMG_6008 IMG_6009 IMG_6012 IMG_6014 IMG_6016 IMG_6018 IMG_6020 IMG_6023 IMG_6026 IMG_6030 IMG_6041 IMG_6044 IMG_6046 IMG_6047 IMG_6048 IMG_6050 IMG_6052 IMG_6054 IMG_6056 IMG_6059 IMG_6061 IMG_6062 IMG_6066 IMG_6067 IMG_6070 IMG_6072 IMG_6074 IMG_6080 IMG_6083 IMG_6085 IMG_6086 IMG_6087 IMG_6091 IMG_6096 IMG_6098 IMG_6100 IMG_6102 IMG_6103 IMG_6104 IMG_6108 IMG_6109 IMG_6110 IMG_6113 IMG_6114 IMG_6115 IMG_6117 IMG_6125 IMG_6129 IMG_6130 IMG_6133 IMG_6136 IMG_6139 IMG_6143 IMG_6145 IMG_6147 IMG_6158 IMG_6161 IMG_6162 IMG_6165 IMG_6169 IMG_6170 IMG_6175 IMG_6179 IMG_6181 IMG_6183 IMG_6186 IMG_6193 IMG_6198 IMG_6201 IMG_6203 IMG_6206 IMG_6209 IMG_6211 IMG_6213 IMG_6216 IMG_6218 IMG_6228 IMG_6234 IMG_6236 IMG_6237 IMG_6241 IMG_6244 IMG_6247 IMG_6251 IMG_6253 IMG_6255 IMG_6257 IMG_6261 IMG_6263 IMG_6264 IMG_6265 IMG_6268 IMG_6272 IMG_6273 IMG_6274 IMG_6275

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง