โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อเตรียมการก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
>>ประชุมครูเตรียมก่อนเปิดภาคเรียน2/62<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
IMG_5780 IMG_5857 IMG_5863IMG_5764 IMG_5765 IMG_5766 IMG_5775 IMG_5781 IMG_5782 IMG_5783 IMG_5785 IMG_5867 IMG_5871 IMG_5775 IMG_5777 IMG_5781 IMG_5782 IMG_5786 IMG_5788 IMG_5790 IMG_5791 IMG_5793 IMG_5794 IMG_5795 IMG_5796 IMG_5797 IMG_5798 IMG_5800 IMG_5801 IMG_5803 IMG_5804 IMG_5805 IMG_5806 IMG_5807 IMG_5808 IMG_5809 IMG_5810 IMG_5812 IMG_5814 IMG_5815 IMG_5816 IMG_5817 IMG_5818 IMG_5820 IMG_5821 IMG_5824 IMG_5825 IMG_5826 IMG_5827 IMG_5828 IMG_5829 IMG_5833 IMG_5834 IMG_5835 IMG_5836 IMG_5837 IMG_5838 IMG_5840 IMG_5841 IMG_5842 IMG_5843 IMG_5844 IMG_5845 IMG_5846 IMG_5847 IMG_5848 IMG_5849 IMG_5850 IMG_5852 IMG_5855 IMG_5858 IMG_5860 IMG_5862 IMG_5864 IMG_5866 IMG_5872 IMG_5876 IMG_5877 IMG_5878 IMG_5882 IMG_5883 IMG_5884
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง