การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ

การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ประชุมสมาคม – มูลมินิ สพป.ตรัง เขต 1

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0017ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0012 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0013 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0014 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0015 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0016 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0018 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0020 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0021 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0022 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0023 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0024 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0025 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0006 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0007 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0008 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0009 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0010 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 29 ต.ค. 62_๑๙๑๐๒๙_0011

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน