โครงการนิเทศใจประสานใจ ติดตามการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงการนิเทศใจประสานใจ ติดตามการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 สพป.ตรัง เขต 1 ได้กำหนดให้มีการนิเทศใจประสานใจ ติดตามการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 โดยนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล และงานงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพคุณธรรมของทุกโรงเรียนและรับทราบปัญหา นำข้อเสนอแนะของโรงเรียนในสังกัดมาใช้เป็นสารสนเทศวางแผนการพัฒนาการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
IMG_3868_resize IMG_3870_resize IMG_3872_resize IMG_3874_resize IMG_3875_resize IMG_3876_resize IMG_3877_resize IMG_3878_resize IMG_3881_resize IMG_3882_resize IMG_3884_resize IMG_3885_resize IMG_3886_resize IMG_3887_resize IMG_3888_resize IMG_3889_resize IMG_3890_resize IMG_3891_resize IMG_3892_resize IMG_3893_resize

kornkanok

About kornkanok