ประกาศโรงเรียนวัดควนสีนวล เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก…Click…

About ควนสีนวล ควนสีนวล