โรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน เอกปฐมวัยหรือประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตราประกอบด้วย เอกปฐมวัย

หรือประถมศึกษา  จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัคร ระหว่างวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง

วันที่  25 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น. – 15.00 น. ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)62ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มจ้างครู

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา