ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมโครงการ PTT inspiration8

ด้วยสถานีวิทยุฯ F.M. 99 บมจ.อสมท. ได้จัดกิจกรรม "PTT inspiration 8" ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่8  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอายุ 13 – 18 ปี ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านกีฬาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติ  รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดกีฬา PTT

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์