โรงเรียนอนุบาลตรังมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562

ายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยนายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562
>>ครูนักเรียนเดินทางจากโรงแรมที่พักร่วมงาน<<
>>พิธีเปิดมหกรรมทักษะทางวิชาการ14<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_5254 IMG_5193 IMG_5196 IMG_5197 IMG_5199 IMG_5201 IMG_5202 IMG_5213 IMG_5215 IMG_5217 IMG_5218 IMG_5219 IMG_5221 IMG_5241 IMG_5242 IMG_5244 IMG_5247 IMG_5251 IMG_5259 IMG_5263 IMG_5264 IMG_5267 IMG_5270 IMG_5272 IMG_5274 IMG_5275 IMG_5276 IMG_5277 IMG_5278 IMG_5279 IMG_5280 IMG_5283 IMG_5286 IMG_5297 IMG_5300 IMG_5301 IMG_5304 IMG_5308 IMG_5310 IMG_5312 IMG_5315 IMG_5317 IMG_5318 IMG_5320 IMG_5327 IMG_5331 IMG_5332 IMG_5333 IMG_5335 IMG_5337 IMG_5339 IMG_5340 IMG_5341 IMG_5342 IMG_5343 IMG_5344 IMG_5345 IMG_5347 IMG_5348 IMG_5350 IMG_5352 IMG_5354 IMG_5355 IMG_5356 IMG_5357 IMG_5358 IMG_5359 IMG_5361 IMG_5362_2 IMG_5363 IMG_5364 IMG_5365 IMG_5367 IMG_5368 IMG_5370 IMG_5372 IMG_5373 IMG_5374 IMG_5376 IMG_5377 IMG_5378 IMG_5380 IMG_5386 IMG_5389 IMG_5391 IMG_5392 IMG_5402 IMG_5404 IMG_5407 IMG_5410 IMG_5411 IMG_5412 IMG_5413 IMG_5414 IMG_5416 IMG_5418 IMG_5420 IMG_5421 IMG_5422 IMG_5424 IMG_5425 IMG_5426 IMG_5427 IMG_5428 IMG_5429 IMG_5999

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง