โรงเรียนวัดนางประหลาดมอบเกียรติบัตร เด็กดีศรีนางหลาด ประจำเดือนกันยายน 2562

เด็กดีศรีนางประหลาด ต.ค.2562_๑๙๑๐๑๐_0004 เด็กดีศรีนางประหลาด ต.ค.2562_๑๙๑๐๑๐_0006 เด็กดีศรีนางประหลาด ต.ค.2562_๑๙๑๐๑๐_0007 เด็กดีศรีนางประหลาด ต.ค.2562_๑๙๑๐๑๐_0008 เด็กดีศรีนางประหลาด ต.ค.2562_๑๙๑๐๑๐_0010 เด็กดีศรีนางประหลาด ต.ค.2562_๑๙๑๐๑๐_0011

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด