โรงโรงเรียนอนุบาลตรังการแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต วันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 
>>ภาพการเดินทางเข้าร่วมทักษะวิชาการ<<
>>ภาพร่วมงานเลี้ยมต้อนรับทักษะวิชาการ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4902 IMG_4859 IMG_4863 IMG_4864 IMG_4865 IMG_4866_2 IMG_4868_2 IMG_4870 IMG_4873_2 IMG_4875 IMG_4877 IMG_4879_2 IMG_4880_2 IMG_4881 IMG_4882 IMG_4883 IMG_4884 IMG_4885 IMG_4886 IMG_4887 IMG_4888 IMG_4889 IMG_4890 IMG_4891 IMG_4892 IMG_4894_2 IMG_4895 IMG_4896 IMG_4898 IMG_4905 IMG_4906_2 IMG_4908_2 IMG_4910_2 IMG_4911 IMG_4912 IMG_4914 IMG_4914_2 IMG_4920 IMG_4921 IMG_4921_2 IMG_4924 IMG_4924_2 IMG_4925 IMG_4927 IMG_4928 IMG_4929 IMG_4930_2 IMG_4933 IMG_4934 IMG_4936 IMG_4938 IMG_4940 IMG_4941 IMG_4942 IMG_4943 IMG_4945 IMG_4946 IMG_4975 IMG_4977 IMG_4980 IMG_4985 IMG_4986 IMG_4988 IMG_4992 IMG_5005 IMG_5009 IMG_5010 IMG_5011 IMG_5012 IMG_5014 IMG_5017 IMG_5019 IMG_5024 IMG_5025 IMG_5035 IMG_5039 IMG_5045 IMG_5046 IMG_5048 IMG_5050 IMG_5051 IMG_5053 IMG_5054 IMG_5055 IMG_5061 IMG_5063 IMG_5066 IMG_5070 IMG_5078  IMG_5097 IMG_5098 IMG_5106

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง