ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา

ด้วย สพฐ.ขอให้ สพป.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสัตว์จรจัดในสถานศึกษา กรณีพบสุนัขหรือแมวหรือสัตว์จรจัดในสถานศึกษา ให้แจ้งจำนวนสัตว์จรจัดประเภทต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูลประชากรสุนัขและแมวหรือสัตว์จรจัด เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่อไป และโรงเรียนสามารถ Download เอกสารการตรวจราชการตามแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2lc4QyN  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 026286398

kornkanok

About kornkanok