โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี2562 สพป.ตรังเขต 1

โรงเรียนอนุบาลตรัง สถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 4 กลุ่มสาระดังนี้ 1).กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย 2).กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 3).กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และ 4).กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
>>อนุบาลตรังทักษะวิชาการระดับสพป.ตรัง1<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
IMG_4583 IMG_4590 IMG_4591 IMG_4599 IMG_4603 IMG_4605 IMG_4613 IMG_4614 IMG_4620 IMG_4623 IMG_4626 IMG_4627 IMG_4628 IMG_4638 IMG_4639 IMG_4641 IMG_4642 IMG_4644 IMG_4648 IMG_4651 IMG_4653 IMG_4669 IMG_4670 IMG_4675 IMG_4677 IMG_4680 IMG_4681 IMG_4683 IMG_4685 IMG_4699 IMG_4704 IMG_4707 IMG_4709 IMG_4710 IMG_4714 IMG_4718 IMG_4719 IMG_4720 IMG_4721 IMG_4722 IMG_4723 IMG_4728 IMG_4731 IMG_4735 IMG_4739 IMG_4742 IMG_4743 IMG_4744 IMG_4746 IMG_4748 IMG_4749 IMG_4750 IMG_4754 IMG_4755 IMG_4756 IMG_4757 IMG_4760 IMG_4761 IMG_4762 IMG_4767 IMG_4769 IMG_4773 IMG_4776 IMG_4777 IMG_4778 IMG_4779 IMG_4780 IMG_4785 IMG_4787 IMG_4789 IMG_4791 IMG_4792 IMG_4794 IMG_4796 IMG_4797 IMG_4798 IMG_4799 IMG_4801 IMG_4802 IMG_4803 IMG_4805 IMG_4807 IMG_4808 IMG_4809 IMG_4810 IMG_4811 IMG_4812 IMG_4813 IMG_4817 IMG_4818 IMG_4819 IMG_4820 IMG_4823 IMG_4824 IMG_4832 IMG_4835 IMG_4836 IMG_4838 IMG_4841 IMG_4843 IMG_4844 IMG_4846 IMG_4848 IMG_4849

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง