โรงเรียนอนุบาลตรังการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน ดังนี้  1).น.ส.ชนากานต์ เขียวจีน  2).นางอุไรวรรณ ศรีระวรรณ  3).น.ส.วรัญญา ช่วยพิชัย  4).น.ส.ธัญชิตา จันทร์เจริญ  5).น.ส.วริษฐา พิทักษ์  และ6).น.ส.นรีรัตน์ สิทธิชัย โดยมีคุณครูปิยะพันธ์ กาฬวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการท่านอื่นๆตามสาระวิชาเอก ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4523 IMG_4524

IMG_4490 IMG_4492 IMG_4494 IMG_4495 IMG_4496 IMG_4497 IMG_4498 IMG_4499 IMG_4500 IMG_4501 IMG_4502 IMG_4503 IMG_4504 IMG_4505 IMG_4510 IMG_4511 IMG_4514 IMG_4515 IMG_4516 IMG_4517 IMG_4518 IMG_4519 IMG_4520 IMG_4521
IMG_4526 IMG_4527 IMG_4529 IMG_4530 IMG_4531 IMG_4533 IMG_4534 IMG_4535 IMG_4536 IMG_4537 IMG_4538 IMG_4539 IMG_4540 IMG_4541 IMG_4542 IMG_4543 IMG_4544 IMG_4545 IMG_4546 IMG_4547 IMG_4548 IMG_4549 IMG_4550 IMG_4552 IMG_4553 IMG_4554 IMG_4555 IMG_4558 IMG_4560 IMG_4561 IMG_4562 IMG_4564 IMG_4565 IMG_4566 IMG_4567 IMG_4568 IMG_4569 IMG_4570 IMG_4571 IMG_4572 IMG_4573 IMG_4574 IMG_4575 IMG_4576 IMG_4577 IMG_4578 IMG_4579 IMG_4580 IMG_4581 IMG_4582 IMG_4583 IMG_4584

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง