ประชุมครูผู้ควบคุมและฝึกสอนนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว และนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมชี้แจงครูที่ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนักเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 และครูที่ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนักเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
>>ภาพการประชุมครูและนักเรียน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4368 IMG_4377 IMG_4426 IMG_4428
IMG_4352 IMG_4353 IMG_4355 IMG_4356 IMG_4357 IMG_4358 IMG_4360 IMG_4364 IMG_4365 IMG_4367 IMG_4370 IMG_4371 IMG_4372 IMG_4373 IMG_4374 IMG_4375 IMG_4376 IMG_4380 IMG_4381 IMG_4382 IMG_4383 IMG_4384 IMG_4385 IMG_4386 IMG_4387 IMG_4388 IMG_4389 IMG_4390 IMG_4391 IMG_4392 IMG_4393 IMG_4394 IMG_4395 IMG_4396 IMG_4398 IMG_4399 IMG_4400 IMG_4402 IMG_4403 IMG_4404 IMG_4405 IMG_4406 IMG_4407 IMG_4408 IMG_4409 IMG_4410 IMG_4411 IMG_4412 IMG_4417 IMG_4418 IMG_4419 IMG_4420 IMG_4421 IMG_4422 IMG_4423 IMG_4424 IMG_4429 IMG_4430 IMG_4431 IMG_4432 IMG_4436 IMG_4437 IMG_4438 IMG_4440 IMG_4441 IMG_4442 IMG_4443 IMG_4445 IMG_4447 IMG_4448 IMG_4449 IMG_4450 IMG_4451 IMG_4453 IMG_4454 IMG_4455 IMG_4456 IMG_4458 IMG_4461 IMG_4463

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง