โรงเรียนอนุบาลตรังประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการและนางบุญแก้ว เกิดความสุข ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการ การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางกาญจนา รัตนรัต ครู ชั้นป.5 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4305 IMG_4275 IMG_4309 IMG_4312 IMG_4313 IMG_4314 IMG_4315 IMG_4317 IMG_4319 IMG_4321 IMG_4324 IMG_4325 IMG_4326 IMG_4327 IMG_4328 IMG_4329 IMG_4330 IMG_4331 IMG_4332 IMG_4334 IMG_4335 IMG_4336
IMG_4237 IMG_4243 IMG_4244 IMG_4245 IMG_4246 IMG_4248 IMG_4249 IMG_4251 IMG_4257 IMG_4263 IMG_4264 IMG_4265 IMG_4266 IMG_4267 IMG_4268 IMG_4269 IMG_4270 IMG_4272 IMG_4276 IMG_4277 IMG_4278 IMG_4279 IMG_4281 IMG_4282 IMG_4295 IMG_4296 IMG_4298 IMG_4300 IMG_4303 IMG_4337 IMG_4338 IMG_4340 IMG_4343 IMG_4345 IMG_4346 IMG_4353 IMG_4357 IMG_4352
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง