การเหมารอบชมภาพยนตร์ เรื่อง The Cave นางนอน

ด้วยบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ขอนำเสนอภาพยนตร์ เรื่อง The Cave นางนอน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนุชาดา  ชิตชื่น (น้ำหวาน) 087-3811948 

2

1

kornkanok

About kornkanok