ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และสพฐ. ในปีงบประมาณ 2563  จุดเน้นของ สพป.ตรัง เขต 1 ในปีงบประมาณ 2563 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และเรื่องอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1
IMG_3552_resize IMG_3553_resize IMG_3555_resize IMG_3556_resize IMG_3558_resize IMG_3560_resize IMG_3562_resize IMG_3564_resize IMG_3565_resize IMG_3566_resize IMG_3567_resize IMG_3568_resize IMG_3569_resize IMG_3570_resize IMG_3571_resize IMG_3572_resize IMG_3573_resize IMG_3574_resize IMG_3575_resize IMG_3576_resize IMG_3577_resize IMG_3578_resize IMG_3579_resize IMG_3580_resize IMG_3582_resize

kornkanok

About kornkanok