ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงฯ ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 ทาง internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th
รายละเอียดทุนรัฐบาล

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์