ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 20.00 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

IMG_3382_resize IMG_3383_resize IMG_3384_resize IMG_3385_resize IMG_3386_resize IMG_3387_resize IMG_3388_resize IMG_3389_resize IMG_3390_resize IMG_3391_resize IMG_3392_resize IMG_3393_resize IMG_3394_resize IMG_3395_resize IMG_3396_resize IMG_3397_resize IMG_3398_resize IMG_3399_resize IMG_3400_resize IMG_3401_resize IMG_3402_resize IMG_3403_resize IMG_3404_resize IMG_3405_resize IMG_3406_resize IMG_3407_resize IMG_3408_resize IMG_3409_resize IMG_3410_resize IMG_3411_resize IMG_3417_resize IMG_3419_resize IMG_3421_resize IMG_3423_resize IMG_3424_resize IMG_3426_resize IMG_3427_resize IMG_3431_resize IMG_3432_resize IMG_3436_resize IMG_3437_resize IMG_3438_resize IMG_3439_resize IMG_3440_resize IMG_3442_resize IMG_3443_resize IMG_3444_resize IMG_3445_resize IMG_3446_resize IMG_3447_resize IMG_3448_resize IMG_3449_resize IMG_3451_resize IMG_3453_resize IMG_3454_resize IMG_3455_resize IMG_3456_resize IMG_3457_resize IMG_3458_resize IMG_3460_resize IMG_3461_resize IMG_3462_resize IMG_3463_resize IMG_3464_resize IMG_3465_resize IMG_3466_resize IMG_3468_resize IMG_3469_resize IMG_3470_resize IMG_3471_resize IMG_3473_resize IMG_3474_resize IMG_3475_resize IMG_3476_resize IMG_3478_resize IMG_3479_resize IMG_3480_resize IMG_3481_resize IMG_3482_resize IMG_3483_resize IMG_3484_resize IMG_3485_resize IMG_3486_resize IMG_3487_resize IMG_3488_resize IMG_3489_resize IMG_3490_resize IMG_3491_resize IMG_3492_resize IMG_3494_resize IMG_3495_resize IMG_3496_resize IMG_3497_resize IMG_3498_resize IMG_3499_resize IMG_3500_resize IMG_3501_resize IMG_3504_resize IMG_3505_resize IMG_3506_resize IMG_3507_resize IMG_3511_resize IMG_3512_resize IMG_3514_resize IMG_3520_resize IMG_3524_resize IMG_3526_resize IMG_3527_resize IMG_3529_resize ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 20.00 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 

kornkanok

About kornkanok