วิดีทัศน์นำเสนอครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2562

วิดีทัศน์นำเสนอครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยคุณครูสำเริง ศรีวิน คุณครูอุษณีย์ สีดำ และคุณครูสุภาพ เกี่ยวพันธ์ ขอให้ทั้ง 3 ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
อำนวยการผลิตโดย : นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง
ถ่ายทำ ตัดต่อ กราฟฟิก และผลิต โดย : นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง
ให้เสียงพากษ์ โดย : นางสาวพันวิกา หนูชู โรงเรียนอนุบาลตรัง

>วิดีทัศน์นำเสนอครูเกษียณฯแนุบาลตรังปี62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
                                                 IMG_0071  
IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0475 IMG_0477 IMG_0479 IMG_0491
IMG_0557 IMG_0560 IMG_0561 IMG_0564 IMG_0072

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง