การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์สถานศึกษา

วันนี้  เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์สถานศึกษา และบรรยายพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพคุณธรรมในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1  ณ ห้องประชุมพรเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
IMG_3411_resize IMG_3410_resize IMG_3409_resize IMG_3408_resize IMG_3407_resize IMG_3406_resize IMG_3405_resize IMG_3404_resize IMG_3403_resize IMG_3402_resize IMG_3401_resize IMG_3400_resize IMG_3399_resize IMG_3398_resize IMG_3397_resize IMG_3396_resize IMG_3395_resize IMG_3394_resize IMG_3393_resize IMG_3392_resize IMG_3391_resize IMG_3390_resize IMG_3389_resize IMG_3388_resize IMG_3387_resize IMG_3386_resize IMG_3385_resize IMG_3384_resize IMG_3383_resize IMG_3382_resize IMG_3381_resize                                                             

kornkanok

About kornkanok