(26 กันยายน 2562)โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ “ผัก ผลไม้ ไทรงามบ้านฉัน”

วิชาการ 26092562_190927_0011 วิชาการ 26092562_190927_0006วิชาการ 26092562_190927_0104  วิชาการ 26092562_190927_0102วิชาการ 26092562_190927_0103วิชาการ 26092562_190927_0106 วิชาการ 26092562_190927_0107 วิชาการ 26092562_190927_0108 วิชาการ 26092562_190927_0010 วิชาการ 26092562_190927_0012 วิชาการ 26092562_190927_0024 วิชาการ 26092562_190927_0025 วิชาการ 26092562_190927_0027 วิชาการ 26092562_190927_0029 วิชาการ 26092562_190927_0032 วิชาการ 26092562_190927_0033 วิชาการ 26092562_190927_0034 วิชาการ 26092562_190927_0035 วิชาการ 26092562_190927_0036 วิชาการ 26092562_190927_0037 วิชาการ 26092562_190927_0038 วิชาการ 26092562_190927_0039 วิชาการ 26092562_190927_0043 วิชาการ 26092562_190927_0044 วิชาการ 26092562_190927_0045 วิชาการ 26092562_190927_0046 วิชาการ 26092562_190927_0048 วิชาการ 26092562_190927_0056 วิชาการ 26092562_190927_0059 วิชาการ 26092562_190927_0060 วิชาการ 26092562_190927_0061 วิชาการ 26092562_190927_0063 วิชาการ 26092562_190927_0064 วิชาการ 26092562_190927_0065 วิชาการ 26092562_190927_0066 วิชาการ 26092562_190927_0067 วิชาการ 26092562_190927_0068 วิชาการ 26092562_190927_0069 วิชาการ 26092562_190927_0071 วิชาการ 26092562_190927_0072 วิชาการ 26092562_190927_0075 วิชาการ 26092562_190927_0076 วิชาการ 26092562_190927_0078 วิชาการ 26092562_190927_0080 วิชาการ 26092562_190927_0082 วิชาการ 26092562_190927_0084 วิชาการ 26092562_190927_0085 วิชาการ 26092562_190927_0086 วิชาการ 26092562_190927_0094 วิชาการ 26092562_190927_0095 วิชาการ 26092562_190927_0097 วิชาการ 26092562_190927_0098 วิชาการ 26092562_190927_0099 วิชาการ 26092562_190927_0100

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม