ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม  ตามคำสั่ง สพป.ตรัง เขต 1 ที่  301/2562  ลงวันที่  5  กันยายน  2562 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพรเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
IMG_3354_resize IMG_3355_resize IMG_3357_resize IMG_3358_resize IMG_3359_resize IMG_3361_resize IMG_3362_resize IMG_3363_resize IMG_3365_resize IMG_3366_resize

kornkanok

About kornkanok