การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศึกษานำไปพัฒนางานให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ชุมชน และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ โดยนางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องธนารมย์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
IMG_3162_resize IMG_3164_resize IMG_3165_resize IMG_3166_resize IMG_3170_resize IMG_3171_resize IMG_3172_resize IMG_3173_resize IMG_3174_resize IMG_3175_resize IMG_3177_resize IMG_3178_resize IMG_3179_resize IMG_3180_resize IMG_3181_resize IMG_3183_resize IMG_3184_resize IMG_3187_resize IMG_3188_resize IMG_3191_resize IMG_3192_resize IMG_3193_resize IMG_3194_resize IMG_3196_resize IMG_3197_resize IMG_3200_resize IMG_3201_resize IMG_3205_resize IMG_3206_resize IMG_3207_resize IMG_3208_resize IMG_3209_resize IMG_3210_resize IMG_3211_resize IMG_3212_resize IMG_3213_resize IMG_3214_resize IMG_3216_resize IMG_3217_resize IMG_3218_resize IMG_3219_resize IMG_3226_resize IMG_3228_resize IMG_3229_resize IMG_3230_resize IMG_3231_resize IMG_3232_resize IMG_3234_resize IMG_3236_resize IMG_3238_resize IMG_3241_resize IMG_3242_resize IMG_3244_resize IMG_3245_resize IMG_3247_resize IMG_3248_resize IMG_3250_resize IMG_3251_resize IMG_3255_resize IMG_3256_resize IMG_3257_resize IMG_3259_resize IMG_3261_resize IMG_3267_resize IMG_3268_resize IMG_3269_resize IMG_3270_resize IMG_3276_resize IMG_3282_resize IMG_3291_resize IMG_3299_resize IMG_3306_resize IMG_3311_resize IMG_3316_resize IMG_3318_resize IMG_3322_resize IMG_3329_resize IMG_3345_resize IMG_3346_resize IMG_3349_resize

kornkanok

About kornkanok