การสั่งจองสมุดบันทึก สพฐ. ประจำปี 2563

ด้วย สพฐ.ได้จัดทำสมุดบันทึก สพฐ. ประจำปี 2563  ราคาเล่มละ 150 บาท หากโรงเรียนใดสนใจสามารถสั่งจองพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มอำนวยการ  ภายในวันที่ 20  กันยายน  2562  ขอบคุณมากคะ

kornkanok

About kornkanok