สพฐ.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ ประธานคณะติดตามฯ  นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ และนางจตุพร เรียงคราม คณะติดตาม ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ  สพป.ตรัง เขต 1  โดยมี ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วยทีมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำเสนอข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ
IMG_3139_resize IMG_3142_resize IMG_3143_resize IMG_3144_resize IMG_3146_resize IMG_3147_resize IMG_3149_resize IMG_3150_resize IMG_3154_resize IMG_3155_resize IMG_3157_resize IMG_3159_resize IMG_3160_resize

kornkanok

About kornkanok