ประกาศโรงเรียนวัดท่าพญา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

                       ด้วยโรงเรียนวัดท่าพญา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 อัตรา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก  ครูอัตราจ้างรายเดือน  ทำหน้าที่ครูผู้สอน

วิชาเอกวิทยาศาสตร์  และ  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

—————————————————————————————

11 – 15  กันยายน  2562       ประกาศรับสมัคร

16 – 20  กันยายน  2562       รับสมัคร  เวลา 09.00 – 15.00 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)      

21  กันยายน  2562              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

24  กันยายน  2562              –  สอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป

                                       –  สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก

                                          ( ทดสอบการปฏิบัติการสอน ระดับชั้น ป. 4 – 6 )

                                       –  สอบสัมภาษณ์

25  กันยายน  2562              ประกาศผลการคัดเลือก

30  กันยายน  2562              รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

1  พฤศจิกายน  2562            เริ่มปฏิบัติงาน   

ประกาศโรงเรียนวัดท่าพญา 

About โรงเรียนวัดท่าพญา นางสาวศรขวัญ รัตนศิลากุล