ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562
……………………………………………………………………..

11 กันยายน – 17 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครและรับสมัคร
(เวลา 09.00–15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
18 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
20 กันยายน 2562 สอบภาคความรู้ทั่วไป ทดลองปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 21 กันยายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือก
23 กันยายน 2562 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง
1 ตุลาคม 2562 เริ่มปฏิบัติงาน

1.ประกาศรับสมัครครูสอนปฐมวัย 2562 (ณ 10 ก.ย.62)

About suwit