โรงเรียนวัดนางประหลาดไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ณ จ.ชุมพร-ประจวบฯ วันที่ 7-9 ก.ย.62

ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0019 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0020  ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0030 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0045 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0050 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0064 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0076 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0120 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0140 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0146 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0149 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0153 ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0155  ไกลกังวล_๑๙๐๙๑๐_0180 พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ_๑๙๐๙๑๐_0488 พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ_๑๙๐๙๑๐_0494 พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ_๑๙๐๙๑๐_0673

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด