ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางประหลาดมอบเกียรติบัตรเด็กดี ศรีนางหลาด ประจำเดือนสิงหาคม 2562

มอบเกียรติบัตรทำน้ำยาล้างจาน_๑๙๐๙๑๐_0123 มอบเกียรติบัตรทำน้ำยาล้างจาน_๑๙๐๙๑๐_0124 มอบเกียรติบัตรทำน้ำยาล้างจาน_๑๙๐๙๑๐_0125 มอบเกียรติบัตรทำน้ำยาล้างจาน_๑๙๐๙๑๐_0126 มอบเกียรติบัตรทำน้ำยาล้างจาน_๑๙๐๙๑๐_0128 มอบเกียรติบัตรทำน้ำยาล้างจาน_๑๙๐๙๑๐_0129 มอบเกียรติบัตรทำน้ำยาล้างจาน_๑๙๐๙๑๐_0131

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด