โรงเรียนวัดนางประหลาดร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตรจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่ม วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ

แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0003 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0042 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0043 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0051 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0058 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0061 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0085 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0087 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0088 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0098 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0099 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0103 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0104 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0105 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0108 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0111 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0121 แข่งทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 69 4 ก.ย.62_๑๙๐๙๑๐_0124

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด