โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรคุณภาพ ประจำปี 2562

นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรคุณภาพ ประจำปี 2562  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15, ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกหน่วยงาน สามารถพัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่สู่เป้าหมายที่ต้องการ  ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562  ณ จังหวัดเชียงราย
IMG_3122_resize IMG_3119_resize IMG_3113_resize IMG_3112_resize IMG_3107_resize IMG_3106_resize IMG_3096_resize IMG_3089_resize IMG_3087_resize IMG_3086_resize IMG_3085_resize IMG_3082_resize IMG_3079_resize IMG_3076_resize IMG_3074_resize IMG_3073_resize IMG_3070_resize IMG_3069_resize IMG_3068_resize IMG_3067_resize IMG_3066_resize IMG_3065_resize IMG_3063_resize IMG_3062_resize IMG_3004_resize IMG_2999_resize IMG_2988_resize IMG_2985_resize IMG_2974_resize IMG_2962_resize IMG_2936_resize IMG_2922_resize IMG_2920_resize IMG_2916_resize IMG_2915_resize IMG_2907_resize IMG_2904_resize IMG_2899_resize IMG_2896_resize IMG_2894_resize IMG_2884_resize IMG_2882_resize IMG_2880_resize IMG_2877_resize IMG_2874_resize IMG_2873_resize IMG_2872_resize IMG_2871_resize IMG_2870_resize
 

kornkanok

About kornkanok