โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปีการศึกษา 2562

กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง อ.เมื่อง จ.ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนวัดควนวิเศษ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในระดับต่อไป 
>>ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_000000000 IMG_00000000 IMG_0000000 IMG_000000 IMG_00000 IMG_0000 IMG_0001 IMG_1 IMG_0002 IMG_2 IMG_0003 IMG_3 IMG_0004 IMG_4 IMG_0005 IMG_5 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0021 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0036 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0051 IMG_0052 IMG_0053 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0062 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0065 IMG_0066 IMG_0067 IMG_0068 IMG_0069 IMG_0070 IMG_0071 IMG_0072 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0076 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0079 IMG_0081 IMG_0082 IMG_0083 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0086 IMG_0087 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง