ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาตรัง เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย

6 กันยายน – 10 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครและรับสมัคร
(เวลา 09.00–15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
11 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
12 กันยายน 2562 สอบภาคความรู้ทั่วไป ทดลองปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
13 กันยายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือก
18 กันยายน 2562 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง
1 ตุลาคม 2562 เริ่มปฏิบัติงาน

1.ประกาศรับสมัครครูปฐมวัย 2562

2.ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562

About suwit