ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังหน้าประกาศผลการคัดเลือก_ตรัง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบัญชีแนบท้ายประกาศผลคัดเลือก-ศน.-สังกัด-สพ

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล