การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ – สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษ เพื่อรับการพิจารราคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม จนถึง 10 พฤศจิกายน 2562 โดยนักเรียนที่จะสมัครขอรับทุนจะต้องกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 โดยกรอกใบสมัครผ่านทางโปรแกรมขอรับการศึกษาออนไลน์ที่ https://ybf.premier.co.th/scholar/  ดังแนบ
รายละเอียดทุนยุวพัฒน์

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์