สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน 73 โรง เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
IMG_2733_resize IMG_2734_resize IMG_2735_resize IMG_2737_resize IMG_2738_resize IMG_2739_resize IMG_2740_resize IMG_2741_resize IMG_2742_resize IMG_2743_resize IMG_2744_resize IMG_2745_resize IMG_2746_resize IMG_2747_resize IMG_2748_resize IMG_2749_resize IMG_2750_resize IMG_2751_resize IMG_2752_resize IMG_2753_resize IMG_2754_resize IMG_2755_resize IMG_2756_resize

kornkanok

About kornkanok