ขอเชิญชวนสมัครร่วมกิจรรมการวิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จึงขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง Vitual Run ดังแนบ
รายละเอียดกิจกรรม

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์