ประกาศโรงเรียนบ้านปากห้วย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปากห้วย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

ยุทธชัย มากผล

About ยุทธชัย มากผล