ประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและสถานศึกษาในการบริหารจัดการ ตลอดจนสนองนโยบายของ สพฐ. ให้มีความเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของหน่วยงานทั้ง 4 ด้าน  คือ 1. ด้านบริหารทั่วไป 2. ด้านบริหารงบประมาณ 3. ด้านบริหารงานบุคคล และ 4. ด้านบริหารวิชาการ  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1  สืบค้นระบบข้อมูลได้ที่นี่ http://122.154.253.82/gistrang1/
ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0001_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0002_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0003_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0005_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0006_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0008_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0009_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0010_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0011_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0012_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0016_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0017_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0018_resize ประชุม Big Data ระยะที่ 1_๑๙๐๘๒๒_0019_resize

kornkanok

About kornkanok